Pályaválasztás

Kedves Pályaválasztó Diákok
Tisztelt Szülők!

Felgyorsult világunkban az életpálya keresése, a karrierépítés első állomása, már a nyolcadik osztályban elkezdődik, milyen irányban induljunk, illetve milyen irányba indítsuk gyermekünket? Érettségi? és/vagy szakképzés? 

 

Kedves Szülők, Tanulók!

Ebben szeretnénk segítséget nyújtani, iskolánkat bemutatni, a választás megkönnyítése érdekében tájékoztatni Önöket. Amennyiben elsősorban szakgimnáziumi érettségi vizsgát szeretne gyermeke tenni, fontos tudni, hogy a szakgimnáziumi érettségi megszerzésével a végzett diákok a munkaerőpiacra való belépésre is jogosultságot szereznek, amely lényeges különbség a gimnáziumi és a szakgimnáziumi érettségi között!

Szakgimnáziumi képzés során a tananyagtartalmakat a Nemzeti Alaptanterv, és a kerettantervi ajánlások határozzák meg iskolánkban, a közismereti oktatás során a természettudományos tantárgyakat, és a humán műveltségtartalmú tantárgyakat, valamint idegen nyelvet (angol, német) tanulnak a tanulók.

A szakmai tantárgyak, melyek magában foglalják a vendéglátás-idegenforgalom, valamint a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok közös alapismereteinek és készségeinek a megismerését.

 

A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink. A sikeres érettségi vizsga lehetővé teszi a tanulók számára a munkaerőpiacra történő kilépést, vagy szakképzési évfolyamainkon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgát tehetnek: vendéglátásszervező  vendéglős, kereskedő szakterületeken.

 

 

 

Pályaválasztási tájékoztatók időpontjai:

2015. november 10. (kedd)                  16.00 óra


2015. december 8. (kedd)                     16.00 óra

Helyszíne: 
Gastroker Szakközép- és Szakiskola 
8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 21.

2016. szeptember elsejétől a következő szakterületekre iskolázunk be

Képzések és kódszámaik: 

 

Induló képzési formák 8 osztályt végzetteknek

I. SZAKGIMNÁZIUM:           

001    Vendéglátás-turisztika szakmacsoport – Ágazati besorolás XXVII.                         
4. év végén érettségi + szakképző évfolyam, kerettantervekre

épülő helyi tanterv szerint OKJ szakmai kimenettel:

Vendéglátásszervező – Vendéglős (1 év)
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv csoportbontásban.

002    Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport –
Ágazati besorolás XXVI.                                                                                                    
4. év végén érettségi + szakképző évfolyam, kerettantervekre
épülő helyi tanterv szerint OKJ szakmai kimenettel: Kereskedő (1 év)
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv csoportbontásban.

 

II. SZAKKÖZÉPISKOLA

003    Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport –
Ágazati besorolás XXVI.                                                                                                               
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam,
kerettantervre épült helyi tanterv alapján OKJ szerinti szakképzés
Eladó kimenettel.                                                                                                                
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv csoportbontásban.

004    Vendéglátás-turisztika szakmacsoport – Ágazati besorolás XXVII.                         
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam,
kerettantervre épült helyi tanterv alapján OKJ szerinti
szakképzés Pincér kimenettel.                                                                                         
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv csoportbontásban.

005    Vendéglátás-turisztika szakmacsoport – Ágazati besorolás XXVII.                         
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam,
kerettantervre épült helyi tanterv alapján OKJ szerinti
szakképzés Szakács kimenettel.                                                                                       
Választható idegen nyelv: angol vagy német nyelv csoportbontásban.

A képzésekre az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezhetnek.
A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai alapján történik.

Érettségi utáni szakképzés:

Kétéves képzés, évente 2 osztály indul, jelentkezni lehet gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi bizonyítvány birtokában. A kereskedelmi és vendéglátó szakok indítása minden évben történik.

 

A képzések ingyenesek.

 

Felvételi vizsgát nem tartunk, a beiskolázás az általános iskola 7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredményének magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak érdemjegyeinek beszámításával történik.

 

A vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar, kereskedelem munkaterületei után érdeklődő tanulókat várjuk.

Az igényes, lelkiismeretes szakmai képzés mellett fő célunk a tanulókkal való személyes foglalkozás, törődés annak érdekében, hogy adottságaiknak, képességeiknek megfelelően fejlődjenek.

 

Az iskola célja: egészséges értékekkel rendelkező tanulók nevelése, akik saját igényeik, tehetségük szerint tudnak érvényesülni a közösségben, iskolában, családban. Arra törekszünk, hogy az intézményben tanuló diákok jól képzett, jól nevelt, általános műveltséggel rendelkező emberekként kerüljenek ki a vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem szakterületeire. Szakemberként az emberi értékeket tiszteletben tartva megállják helyüket.

Jól felszerelt oktatókabinetjeinkben az első évfolyamon nyugodt körülmények között elsajátíthatják a szakmai alapokat. A Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezett szintvizsga után minősített munkahelyeken mélyíthetik el szakmai tudásukat tanulóink.

Iskolánk jól megközelíthető, parkosított környezetben található. Kollégiumi ellátás is biztosított.

A sportolni vágyók számára labdarúgás, kosárlabda szakkört biztosítunk.