TÁRS - program

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős, valamint szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága – a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat szellemében - felhívást intézett a középfokú nevelési–oktatási intézményekhez, hogy vegyenek részt a számukra elindításra kerülő TÁRS - programban.

 

 

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül fejleszthetik szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.

A hazai közoktatás hosszú távú célja, hogy a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő tevékenységek,az iskolai közösségi szolgálat – a nemzetközi érettségi mintájára – megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az új érettségi rendszerbe. 

Iskolánk elhatározta, hogy indul a pályázaton, hisz elkötelezettnek érezzük magunkat olyan programokban való részvételhez, melyben a mai magyar társadalom épülése számára hasznos dolgokat valósíthatunk meg. Próbálkozásunkat siker koronázta. Iskolánk 260.000 Ft támogatásban részesült a projekt lebonyolításához. Terveink a 2011. márciustól 2011. májusig terjedő időszakban valósulnak meg.

Az iskola 16 diákja több alkalommal látogatást tesz Veszprém Kistérség Többcélú Társulásának Egyesített Szociális Intézményének 1. sz. Idősek Klubjában, illetve II. sz. Idősek Otthonában. Ismerkednek az idős emberekkel, műsorral kedveskednek nekik, majd egyéni beszélgetéseket kezdeményeznek, megemlítik a további együttműködés lehetőségeit, tervezetét. Máskor a télikert rendezésére kerül sor az idős lakókkal. A közös tevékenység csapatmunkára ösztönöz, ezzel is közelebb hozva a két különböző korosztályt. Ezt követően a Föld Napja alkalmából a tanulók bekapcsolódnak az otthonlakók hagyományos tavaszi kinti munkálataiba. Ekkor a környezetvédelem is előtérbe kerül, hisz parkgondozást (épületen belül pedig raktárrendezést) végeznek. Mivel az otthon a belváros szívében található, ezért a tiszta városkép kialakításában is részt vesznek egyúttal. Az utolsó találkozás alkalmával egy közös teázás, süteményfogyasztás keretei között beszélik át, osztják meg élményeiket, közös tapasztalataikat a tanulók az idős lakókkal, majd közös énekléssel zárják le a projektet, s búcsúznak el egymástól.

A tanulók lelkesen jelentkeztek önkéntes munkára. Kimondatlanul is érzik, hogy tenniük kell valami jót. Kívánjuk nekik, hogy e projekt során gazdagodjanak lelkileg, finomodjon szociális érzékenységük, hogy tapasztalataikkal bővülve sikeresen készülhessenek a későbbi felelősségvállalásra, a felnőtt életre.

Projektvezető tanár:    Abodné Makai Enikő                       Mentor:    Kertai L. Zsuzsanna